header excellence

WYMAGANIA PROJEKTANT-PRODUCENT

DOSKONAŁOŚĆ

NAJLEPSZE NARZĘDZIA PRODUKOWANE SĄ W NAJLEPSZYCH FABRYKACH

Niezależnie od branży, nasze ośrodki produkcyjne wdrażają najbardziej zaawansowane technologie. To dążenie do doskonałości gwarantuje niezawodność narzędzi FACOM w każdym momencie.

Elastyczność naszych fabryk europejskich pozwala nam na szybkie dostarczenie rozwiązań.

image-usine

Główne specjalności :

  • Kucie na zimno.
  • Kucie na gorąco.
  • Obróbka skrawaniem.
  • Obróbka cieplna.
  • Obróbka powierzchniowa.
  • Wtryskiwanie tworzyw sztucznych.

System SFS ciągłego udoskonalania grupy stanowi gwarancję zachowania optymalnego narzędzia produkcyjnego w zakresie:

  • Jakości wyższej od obowiązujących norm we wszystkich naszych fabrykach.
  • Niezawodności opartej na ciągłym inwestowaniu.
  • Bezpieczeństwa na każdym poziomie naszych fabryk.
  • Ergonomii umożliwiającej pracę w optymalnych warunkach.

 

PRODUKCJA Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA

image-machine

FACOM gwarantuje rzeczywiste wdrażanie norm środowiskowych.

Uwrażliwiamy naszych pracowników na ochronę środowiska, we wszystkich sektorach działalności naszej firmy.

Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony środowiska i sprawdzamy, czy dostawcy i usługodawcy pracujący w zakładach również przestrzegają norm, takich jak REACH i WEEE (dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz RoHS (ograniczającej stosowanie substancji szkodliwych dla środowiska).

+60%

narzędzi FACOM jest produkowana w naszych 4 fabrykach francuskich i europejskich.

+35%

narzędzi FACOM jest produkowanych przez partnerów przemysłowych Grupy Stanley Black&Decker na bazie ścisłych specyfikacji opracowanych przez inżynierów FACOM.