header solution

ROZWIĄZANIA NARZĘDZI INTELIGENTNYCH DO WASZYCH USŁUG

NARZĘDZIA INTELIGENTNE

Ponieważ zgubienie narzędzia może zarówno spowodować stratę czasu, jak i poważny wypadek, technologia zarządzania narzędziami i przechowywania CribMaster,®połączona z inteligentnymi narzędziami FACOM zapewnia jakość i globalne rozwiązanie dla narzędzi inteligentnych.

FACOM i CribMaster® łączą się w służbie Waszej wydajności i bezpieczeństwa i towarzyszą Wam w każdej chwili.


GLOBALNE ROZWIĄZANIE BEZPIECZEŃSTWA I WYDAJNOŚCI

logo-facom logo-cribmaster

Dwie marki działu przemysłowego i napraw samochodowych grupy Stanley Black&Decker.Generacja 1

Narzędzi fluorescencyjnych, łatwych do odnalezienia.

1ereSolution
Kontrolowane przechowywanie, dzięki kolorowym piankom wskazującym brak narzędzia.

1ereSolution_img

Generacja 2

Narzędzia wykrywalne bezpośrednio.

2emeSolution
Inteligentny system informujący o obecności narzędzi na półkach.

2emeSolution_img

Generacja 3

Narzędzia przesyłające informacje w sposób ciągły.

3emeSolution
Inteligentny system kontr olujący sposób użytkowania każdego narzędżia.

3emeSolution_img