DR.SIL

NOWY CICHY KLUCZ DO DEMONTAŻU ZAWORÓW OPON

header-DR.SIL

Obniżenie poziomu hałasu

Spuszczanie powietrza z opony z zastosowaniem klasycznego klucza do zaworów jest czynnością głośną, podczas której poziom hałasu może osiągać 100 dB w przypadku opon samochodów osobowych (VL) i dużo więcej w przypadku opon samochodów ciężarowych (PL). Powtarzające się narażenie na hałas o takim natężeniu może oczywiście powodować nieodwracalne konsekwencje dla słuchu (przepisy zabraniają hałasu o natężeniu przekraczającym 85 dB w miejscu pracy).


Firma FACOM jest bardzo dumna z wyłączności na narzędzie opracowane przez INRS, którego celem jest utrzymywanie natężenia hałasu podczas spuszczania powietrza z opon na poziomie poniżej 85 dB, bez zmniejszania prędkości spuszczania powietrza. Narzędzie to działa równie dobrze dla opon samochodów osobowych, jak i ciężarowych ! Ponadto ten cichy klucz do zaworów opon jest mocowany do zaworu i zapobiega ryzyku jego wyrzucenia podczas spuszczania powietrza. Nieodzowne narzędzie dla zapobiegania zagrożeniom w warsztacie i zwiększenia komfortu pracy.

mniej niż

85 dB

Opracowany przez

INRS