STANOWISKO DO KALIBRACJI MOMENTU DOKRĘCANIA

Aby utrzymać dokładność i prawidłowe działanie kluczy dynamometrycznych, muszą one być sprawdzane i kalibrowane co 5000 dokręceń lub co 12 miesięcy.

Zarządzenie kalibracjami może być czasochłonne, ale rozwiązanie firmy FACOM umożliwia sprawdzanie i konserwowanie posiadanych narzędzi, a także zarządzanie nimi za pomocą modułowego rozwiązania do kalibracji momentu dokręcania zgodnego z normą ISO.

 • Norma ISO 6789 wymaga utrzymywania kluczy w poziomie i przykładania obciążenia w określonych granicach czasowych. Zapewnia to dokładność i powtarzalność podczas certyfikacji klucza dynamometrycznego wysokiej jakości.
 • Stanowisko CD.12A jest solidne i trwałe. Jest ono przeznaczone do użytku z czujnikami E.6000. Regulowany kołek obciążający zapewnia dokładność, natomiast przekładnia o przełożeniu 1200:1 pomaga w zachowaniu precyzji.

banc-dynamo_number
 1. PRZEKŁADNIA
  Napędzana kołem ręcznym w celu przykładania prawidłowego momentu dokręcania. 
  Liniowa prędkość i siła zgodnie z normą ISO 6789.
  Przełożenie 1200:1.
  Dokładność mniejsza niż 0,5%.
 2. PŁYTA OBROTOWA
  Najlepszą dokładność kalibracji uzyskuje się wtedy, kiedy obraca się płyta, a nie klucz.
 3. KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DO 1000 NM
  Aluminiowy korpus zwiększający trwałość.
 4. PODPARCIE
  Poziom gwarantowany za pomocą platformy. Długość regulowana w zależności od klucza dynamometrycznego.
ZOOM +
CD.12A CD.12A CD.12A CD.12A CD.12A CD.12A + E.6000-C400

ISO 6789 – NORMA DOTYCZĄCA NARZĘDZI DYNAMOMETRYCZNYCH

Wszystkie narzędzia dynamometryczne muszą być KALIBROWANE raz w roku lub co 5000 cykli.